Bevlogenheid loont

Energieke en toegewijde mensen zijn meer bevlogen en uit onderzoek blijkt dat bevlogen mensen productiever zijn. Veranderingen zoals mobiliteit, het nieuwe werken en zelfsturende teams vragen veel van medewerkers en leidinggevenden. Motivatie en mentale & fysieke fitheid worden steeds belangrijker om het werk met plezier te kunnen volhouden. Deze factoren zijn goed te beïnvloeden. Wij doen dat door aandacht te besteden aan bevlogenheid:

* het aanboren van energiebronnen en
* het ontwikkelen van talent.

Daarmee dragen we bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw mensen.

Talent en energie

De grootste energiebron is nog altijd: doen waar je goed in bent, je talenten kunnen ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de missie van de organisatie.

Organisaties kunnen deze energiebron ‘aanboren’ door te zorgen voor een inspirerende werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan steun, positieve feedback, een goede relatie met de leidinggevende, ‘regelruimte’ en coachend leiderschap. Dat zijn energiebronnen op het werk.

Daarnaast zijn er ook nog persoonlijke energiebronnen die benut kunnen worden. Denk aan veerkracht, zelfvertrouwen, motivatie en wendbaarheid.

Als organisaties aan de ‘juiste knoppen’ draaien, dan schiet de bevlogenheid omhoog. Hogere bevlogenheid leidt tot meer werkplezier en meer resultaat.

Wat kan je doen

Er zijn veel mogelijkheden om de bevlogenheid te stimuleren en daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Afhankelijk van de vraag van de organisatie en van wat er al gedaan is, kan je denken aan:

 • Training feedback
 • Leiderschapstraining
 • Teambuilding
 • Individuele coaching
 • Training veerkracht
 • Persoonlijk Energiemanagement
 • Workshop Burn-out signalering
 • Training Persoonlijke Kracht
 • Aanpassing HR-instrumenten
Informatie aanvragen
 • Stap 1: Vrijblijvend eerste contact

  Je wil graag iets meer weten over wie wij zijn en wat we doen. Of je hebt al een concrete vraag. Neem dan contact met ons op om te kijken of we iets voor je kunnen betekenen. We houden van ons vak en vinden het altijd leuk om erover te praten, dus bel gerust!

 • Stap 2: Intake duurzame inzetbaarheid

  We bespreken wat je zou willen bereiken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Verder inventariseren we welke informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld een medewerkers tevredenheids-onderzoek. We geven aan wat wij voor jullie kunnen betekenen en hoe we te werk gaan.

 • Stap 3: Scan en analyse

  Afhankelijk van de vraag doen we een ‘scan duurzame inzetbaarheid’ voor de organisatie of voor een pilot-groep leidinggevenden. We koppelen de resultaten terug en bespreken samen wat er nodig is. We geven aan welke interventies mogelijk zijn en welke doelen daarmee gerealiseerd kunnen worden.

 • Stap 4: Plan van aanpak

  Wij schrijven een voorstel met een programma voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het vergroten van bevlogenheid. We werken altijd op basis van heldere doelstellingen en we doen een nul-meting. We geven aan wat wij concreet gaan doen en wat de organisatie zelf kan oppakken.

 • Stap 5: Uitvoering

  We verzorgen trainingen, workshops en coaching en werken daarin zoveel mogelijk samen met de klant. Gedurende de looptijd van het programma houden we in de gaten of we de doelen halen. We hebben daarom regelmatig contact voor een tussentijdse evaluatie. Waar nodig sturen we bij, altijd in goed overleg.

 • Stap 6: Evaluatie en borging

  We maken gebruik van vragenlijsten en testen om de resultaten van onze interventies inzichtelijk te maken. We maken een evaluatieverslag en daarin verwerken we de uitkomsten van die vragenlijsten. Samen met de opdrachtgever bespreken we de resultaten en wat nog nodig is om ze vast te houden.

Voorbeelden van Maatwerktrajecten

Om je een beter beeld te geven van wat mogelijk is, beschrijven we hieronder een 5-tal maatwerktrajecten die we verzorgd hebben.

 
Adviesbureau met veel ‘young professionals’

Vraag van de klant:
Hoe kunnen onze leidinggevenden signalen van te veel stress en eventueel risico’s op burn-out op tijd waarnemen en daarop bijsturen?

Wat hebben we gedaan:
Op basis van een uitgebreide intake hebben we een lezing ‘Sturen op bevlogenheid’ en voor leidinggevenden een aantal workshops ‘Signaleren van Burn-out’. Daarnaast hebben we workshops Hartcoherentie (kNOwSTRESS®) gegeven.

Resultaat:
Leidinggevenden zijn zich bewust geworden van de risico’s van roofbouw en kennen de signalen die daarop duiden. Ze zijn in staat om gesprekken te voeren met hun medewerkers waarin signalen op een goede manier bespreekbaar gemaakt worden. Leidinggevenden weten hoe ze de rust kunnen bewaren bij hoge werkdruk.

Ervaringen met Maatwerktrajecten

“Mark heeft bij ons een veranderingstraject begeleid. Hij had daarbij een duidelijk initiërende en faciliterende rol en liet de mensen zelf veel activiteiten organiseren. De gedragenheid om het het traject bezig te zijn werd daardoor vergroot. Hij weet te confronteren en daarmee bij mensen door te dringen tot de kern: niet alleen vaardigheden maar juist ook onderliggende opvattingen en waarden werden aangesproken. Dat heeft ons goed geholpen om de gewenste verandering te realiseren. Hij maakte gebruik van reeds succesvol toegepaste activiteiten en voegde daar nieuwe innovatieve en tailormade oplossingen aan toe. De kosten bleven goed in de pas met hetgeen vooraf geoffreerd werd en daarmee heeft het gehele traject een excellente klantbeleving opgeleverd.”Ronald Staat, Plv. Directeur Corporate Clients, Noordwest Nederland at Rabobank
“Mark is een zeer ervaren trainer die uitstekend inspeelt op de behoefte van de klant. Hij is iedere keer weer in staat om een maatwerkprogramma samen te stellen met daarin de juiste, inventieve, werkvormen. Hij heeft daarbij oog voor detail. Mark heeft hart voor de mensen voor wie hij werkt en is zeer plezierig om mee samen te werken.”Guido van Leeuwen, senior bedrijfspsycholoog bij de Rabobank
“Mark heeft ons diverse malen begeleid bij de voorbereiding van een groot symposium waar al onze medewerkers aan deelnamen. Zijn rol op het symposium zelf was die van dagvoorzitter en van keynote-speaker. Zijn bijdragen sloten perfect aan bij onze thema’s, die bij elk symposium steeds heel verschillend waren. Met zijn inbreng had hij een sterke invloed op het programma, zonder sterk op de voorgrond te treden. Goed luisteren naar de klant, aanvoelen waar behoefte aan is en het leveren van maatwerk zijn Mark op het lijf geschreven. Er is inmiddels een bestendige, jarenlange samenwerking ontstaan.”Jeroen Taalman, directeur Pento

Maatwerktrajecten: details

Programma:
incompany
Aantal deelnemers:
afhankelijk van het programma
Duur:
afhankelijk van het programma
Waar:
in overleg
Kosten:
op basis van offerte

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek